nederlands   english    

We create beautiful hair

We create beautiful hair

House of Hair Design vindt jouw privacy erg belangrijk en daarom verwerken wij alleen gegevens die nodig zijn voor onze dienstverlening. Met de gegevens die wij opslaan gaan wij uiterst zorgvuldig om. In het privacy statement lees je onder andere welke gegevens wij opslaan en/of gebruiken en waarom. Ook leggen wij uit wanneer wij jouw gegevens met derden delen. Tot slot vermelden wij welke rechten je hebt met betrekking tot de gegevens die wij van jou hebben.

Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarom?

Alleen de persoonsgegevens die jij zelf aan House of Hair Design ter beschikking stelt verwerken wij. Voor het verwerken van jouw gegevens vraagt House of Hair Design uitdrukkelijk toestemming. Jouw gegevens verwerken wij voor de volgende doeleinden:

Dienstverlening

Voor het inplannen/wijzigen van afspraken, om jou zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn in de salon en het beantwoorden van vragen en/of klachten hebben wij de volgende gegevens nodig:

– Voor- en achternaam

– E-mailadres

– Telefoonnummer

Commerciële doeleinden

Naast de benodigde contactgegevens voor onze dienstverlening verwerken wij gegevens om ons klantenbestand te kunnen monitoren en hen over specifieke en passende aanbiedingen en acties te informeren. Hiervoor vragen wij jou om de volgende gegevens:

  • Adresgegevens
  • Leeftijd
  • Geslacht

Nieuwsbrief

Bij het invullen van de persoonsgegevens wordt gevraagd of je House of Hair Design toestemming geeft jou middels een nieuwsbrief te informeren over voor jou interessante aanbiedingen en acties. Indien je hiermee akkoord gaat ontvang je van ons op de bij ons bekende contactgegevens de nieuwsbrief. De nieuwsbrieven van House of Hair Design worden gestuurd met Mailchimp en via een link is het mogelijk je weer uit te schrijven voor de nieuwsbrief.

Social Media

House of Hair Design is actief op social media en plaatst daar -na toestemming- foto’s van klanten waarop het resultaat van de dienstverlening te zien is.

Wettelijke plichten

Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

Minderjarigen

Omdat House of Hair Design ook diensten verleend aan minderjarigen, worden ook deze persoonsgegevens verwerkt. Tot 16 jaar dient een ouder/voogd hiervoor toestemming te geven.

Wijze van verwerken en bewaartermijn

House of Hair Design verwerkt jouw gegevens zoals wettelijk verplicht is. Het is mogelijk om House of Hair Design een e-mail te sturen middels het contactformulier op de website. Indien je hiervan gebruik maakt, verwerken wij jouw naam en e-mailadres. Voor het inplannen van afspraken maken wij gebruik van de online agenda van ‘B&F Salonsoftware’. Hiermee is het mogelijk via de website zelf een afspraak bij ons in te plannen. Jouw persoonsgegevens worden veilig in het systeem opgeslagen, want ‘B&F salonsoftware’ is vergrendeld met een wachtwoord en usb-stick, waar enkel de werknemers van House of Hair Design toegang tot hebben. Er zijn passende maatregelen getroffen om de usb-stick te beschermen tegen diefstal en/of verlies. Daarnaast hebben wij met B&F een verwerkersovereenkomst gesloten zodat ook zij de privacy van jouw gegevens waarborgen.

Als je hebt aangegeven geen gebruik meer te willen maken van onze diensten, dan verwijdert House of Hair Design jouw gegevens uit haar contactgegevens. Facturen met jouw persoonsgegevens moeten wij wel bewaren in verband met wettelijke administratieve verplichtingen. Wanneer je House of Hair Design niet hebt verzocht jouw gegevens te verwijderen, maar 7 jaar achtereenvolgens geen gebruik maakt van onze dienstverlening, dan zullen wij jouw gegevens verwijderen.

Wie heeft inzage in de gegevens?

Alleen de werknemers van House of Hair Design kunnen jouw gegevens raadplegen en verwerken.

Jouw gegevens worden niet voor commerciële doeleinden ter beschikking gesteld aan derden. Wanneer geeft House of Hair Design jouw persoonsgegevens wel aan derden door? Voor de boekhouding wordt gebruik gemaakt van de diensten van Westland Accountancy. Mogelijk krijgt dit bedrijf inzage in jouw persoonsgegevens die vermeld staan op een factuur. Tussen Westland Accountancy en House of Hair Design is een verwerkersovereenkomst gesloten dus uiteraard is Westland Accountancy tot geheimhouding verplicht en mag hij jouw gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan voor zijn dienstverlening aan House of Hair Design. Verder verstrekt House of Hair Design alleen jouw persoonsgegevens aan derden indien dit wettelijk verplicht is of als jij ons daarom verzoekt. Uiteraard stelt House of Hair Design jou ervan op de hoogte wanneer jouw gegevens buiten de hierboven genoemde situatie aan derden worden verstrekt.

Kwaliteitseisen persoonsgegevens

Het is belangrijk dat alle persoonsgegevens die je aan House of Hair Design doorgeeft correct en nauwkeurig zijn.

Als je van plan bent de persoonsgegevens van iemand anders aan House of Hair Design te versturen, bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak namens hen, dan kan dit alleen als diegene daarvoor toestemming heeft verleend en nadat ik diegene heb geïnformeerd over hoe ik zijn of haar persoonsgegevens zal gebruiken.

Beveiliging

House of Hair Design hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van jouw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende, technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. Wanneer House of Hair Design gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, worden in het kader van de bescherming van jouw persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastgelegd over beveiligingsmaatregelen.

Website

Voor de website maakt House of Hair Design gebruik van de software van WordPress CMS. Het betreft een HTTPS-verbinding met een SSL-certificaat. WordPress CMS heeft geen inzage in de gegevens die via mijn website over jou verzameld worden. Indien WordPress CMS inzage behoeft in verband met technische verbeteringen is het WordPress CMS niet toegestaan deze gegevens voor andere doeleinden te gebruiken dan de technische ondersteuning voor de website van House of Hair Design of ter verbetering van haar eigen dienstverlening.

De website van House of Hair Design heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Daarom raden wij ouders aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat House of Hair Design zonder toestemming persoonsgegevens van een minderjarige heeft verzameld, neem dan contact op met de contactpersoon van het privacy statement van House of Hair Design, zodat wij de gegevens kunnen verwijderen.

Cookies

Functionele cookies

House of Hair Design maakt gebruik van cookies die nodig zijn voor het functioneren van de website.

Kwalitatieve cookies

House of Hair Design maakt gebruik van kwalitatieve cookies om de website te kunnen verbeteren. Deze cookies verkrijgen informatie over de kwaliteit of effectiviteit van een geleverde dienst.

Google plaatst cookies op de website van House of Hair Design. Dit is een onderdeel van de ‘Analytics’-dienst. Hiermee kunnen wij bijhouden hoe bezoekers de website gebruiken en zo de website verbeteren. Het is mogelijk dat Google wettelijk verplicht is inzage te geven in deze gegevens. House of Hair Design heeft Google geen toestemming verleend om deze informatie te gebruiken voor andere diensten.

Jouw rechten

Om jouw privacy te waarborgen met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens heb je bepaalde rechten. Welke rechten dit zijn lees je hieronder.

Recht op inzage

Wil je weten welke gegevens House of Hair Design van jou heeft opgeslagen en gebruikt? En aan welke derden wij jouw gegevens hebben doorgegeven? Dan kan je de contactpersoon voor het privacybeleid van House of Hair Design schriftelijk of per mail een verzoek tot inzage sturen. Binnen 4 weken ontvang je een reactie op jouw verzoek. Als je volgens House of Hair Design recht hebt op inzage, dan sturen wij een overzicht van de gegevens op naar het bij ons bekende e-mailadres.

Recht op rectificatie

House of Hair Design is er verantwoordelijk voor om jouw persoonsgegevens correct op te slaan en te actualiseren wanneer dit nodig is. Wil je de gegevens die wij hebben opgeslagen en/of gebruiken laten aanpassen of aanvullen? Dat kan. Wanneer je de contactpersoon voor het privacybeleid van House of Hair Design schriftelijk of per e-mail een verzoek tot rectificatie stuurt, passen wij binnen 4 weken de gegevens aan of vullen deze aan. Als House of Hair Design jouw gegevens heeft doorgegeven aan andere partijen, dan zullen wij hen ook over de wijziging informeren. Van de wijziging ontvang je een bevestiging.

Recht op beperking van de verwerking

Heb je het vermoeden dat de gegevens die House of Hair Design heeft opgeslagen of gebruikt niet juist zijn? Geef dit dan zo spoedig mogelijk door. Wij zullen binnen 4 weken controleren of de gegevens kloppen en zo nodig passen wij ze aan. Per e-mail ontvang je een bevestiging dat House of Hair Design de gegevens niet langer opslaat of gebruikt zolang de beperking geldt.

Recht op overdraagbaarheid

Als je de gegevens die House of Hair Design van jou heeft wilt doorgeven aan een andere partij, stuur de contactpersoon van het privacybeleid dan schriftelijk of per mail een verzoek. Binnen 4 weken ontvang je van ons een reactie. Indien House of Hair Design van mening is dat wij je deze gegevens kunnen verstrekken, ontvang je een e-mail met een overzicht van jouw persoonsgegevens.

Wil je dat House of Hair Design jouw gegevens doorgeeft aan een andere partij? Dat kan. Stuur de contactpersoon van het privacybeleid dan schriftelijk of per e-mail een verzoek om jouw persoonsgegevens over te dragen en benoem hierin om welke gegevens het gaat en naar welke partij. Binnen 4 weken ontvang je een reactie. Indien House of Hair Design van mening is dat zij bevoegd is de gevraagde gegevens door te sturen, ontvang je een e-mail met een overzicht van welke gegevens House of Hair Design aan wie op jouw verzoek heeft verstrekt.

Recht van bezwaar en overige rechten

Je hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Wanneer de contactpersoon van het privacybeleid van House of Hair Design het bezwaar heeft ontvangen zal onmiddellijk de gegevensverwerking worden gestaakt. Wanneer het bezwaar gegrond is, sturen wij je per e-mail een overzicht van jouw gegevens die House of Hair Design opslaat en/of gebruikt. Daarna zal House of Hair Design de verwerking stoppen en jouw gegevens verwijderen.

Klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens

Ben je van mening dat House of Hair Design jouw persoonsgegevens niet juist gebruikt of administreert? Dan kan je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Toestemming intrekken

De toestemming die je geeft om House of Hair Design bepaalde informatie te laten verwerken, kan je ook weer intrekken. Als je de contactpersoon van het privacybeleid van House of Hair Design een bericht stuurt dat je deze toestemming weer intrekt, zorgen wij dat vanaf dat moment die gegevens niet meer verwerkt worden.

Controle identiteit en opsturen gevraagde gegevens

Indien er op basis van bovengenoemde rechten persoonsgegevens worden verstrekt, zal House of Hair Design jouw identiteit controleren. Wanneer dit volgens ons juist is, sturen wij de gevraagde gegevens enkel naar de bij House of Hair Design bekende contactgegevens.

Wijzigingen Privacy Statement

Het is mogelijk dat wij het privacy statement wijzigen. Dit kan verband houden met gewijzigde wetgeving, maar ook een verandering van de manier waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan. Indien de wijziging in het privacy statement van House of Hair Design gevolgen heeft voor (de omgang met) jouw persoonsgegevens, dan stellen wij jou daar binnen een redelijke termijn per e-mail van op de hoogte. De meest recente versie van ons privacy statement is te vinden op de website.

Contactpersoon

De verantwoordelijke voor het privacybeleid van House of Hair Design is eigenaresse Nanda Olsthoorn. Voor vragen over de wijze waarop wij met jouw persoonsgegevens om gaan en jouw rechten daarbij, kun je contact met haar opnemen. De contactgegevens staan hieronder.

Nanda Olsthoorn (eigenaresse)

T: 070 511 06 55

E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Overige bedrijfsinformatie

House of Hair Design is geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 27196853 en gevestigd aan de Van Hogendorpstraat 8, 2242 KZ te Wassenaar. Meer informatie kun je vinden op de website www.houseofhairdesign.nl.

House of Hair Design

Openingstijden:
Zondag en maandag gesloten
Dinsdag, woensdag, donderdag: 8:30 - 17:30
Vrijdag: 8:30 - 19:00
Zaterdag: 8:00 - 16:00

Whatsapp +31 657482358

Van Hogendorpstraat 8
2242 KZ Wassenaar
Tel: 070-5110655
info@houseofhairdesign.nl

Afspraak maken